skip to Main Content
+45 7070 5861 kontakt@mondorekruttering.dk Strandgade 4A, 1401 København K
samarbejdsgrundlaget
Samarbejdsgrundlaget

Jævn social investering

Alle parter i øjenhøjde
Vi ønsker at både virksomheden og sælgeren er i øjenhøjde under rekrutteringsprocessen, og at undgå en ujævn social investering. Introduktionen mellem sælger og virksomheden, handler om at begge parter skal lære hinanden at kende, og ikke at en part skal kvalificere sig selv. Vi arbejder udelukkende med virksomheder og sælgere, som tilgår rekrutteringsprocessen med samme tankegang.

Sælgerens informationer præsenteres efter introduktionen
Vi ønsker at give sælgeren mulighed for at præsentere sig selv og sine evner, ud fra et neutral grundlag, som ikke er farvet af en indledende vurdering på baggrund af sælgerens oplysninger. Sælgerens informationer, herunder CV, vil derfor først blive præsenteret efter introduktionen mellem sælgeren og den rekrutteringsansvarlige.

Behagelig atmosfære

Afslappet miljø
Vi ønsker at rekrutteringsprocessen er en behagelig oplevelse for alle parter, og samarbejder derfor udelukkende med sælgere og virksomheder, som er venlige og nede på jorden.

Afslappet beklædning
Med forbehold for en specifik dresscode, opfordrer vi både sælgeren og den rekrutteringsansvarlige til at lade jakkesættet blive hjemme, ved første introduktion. Det samme gør headhunteren. Vi erfarer at det gør det nemmere for alle parter at skabe en reel relation, og at det samtidig danner et bedre grundlag for at vurdere sælgerens fundament.

Diskretion

Oplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger omkring en sælger førend det er relevant, og vi har fået sælgerens accept. Ligeledes videregives information omkring virksomheden ikke til sælger, førend det er relevant.

Løn
Vi spørger ind til både virksomhedens og sælgerens forventninger til lønniveauet, men videregiver ikke denne information til den ene eller anden part. Vi bruger informationen til at sikre, at der er et realistisk grundlag for en lønforhandling, skulle dette blive aktuelt, men overlader forhandlingen til sælger og virksomhed, og sikrer dermed, at dette sker på et neutralt grundlag.

Tæt kommunikation

En vellykket rekrutteringsproces kræver, at der under rekrutteringsforløbet, er tæt kommunikation mellem headhunteren og virksomhedens rekrutteringsansvarlige. Rekrutteringssagen varetages derfor altid af samme headhunter, opkald og mails besvares hurtigt, og opdateringer under rekrutteringsforløbet videregives med det samme. Vi forventer naturligvis det samme af vores samarbejdspartnere.

Sparring

Vi arbejder udelukkende inden for salgsfaget, og vores headhuntere har en baggrund inden for salgsbranchen. Vi besidder dermed et omfattende perspektiv over branchen og salgsrollen som helhed, hvilket giver os mulighed for at tilbyde vores samarbejdspartnere en reel sparring både før, under og efter rekrutteringen. Vi ønsker at bidrage med den bedste sparring muligt, og giver derfor vores mening til kende, både i forhold til jeres forventninger til salgsprofilerne, og hvorvidt der er sammenhæng mellem disse og salgsprocessen, og om lønniveauet er sat korrekt.

Vi forbeholder os retten til at sige nej

Begrænset antal samarbejdspartnere
Vi arbejder med et begrænset antal samarbejdspartnere, og indleder udelukkende et samarbejde med virksomheder, som passer ind i vores portefølje, og som vi har kemi med. Vi indleder derudover ikke et samarbejde med virksomheder, som konkurrerer med en nuværende samarbejdspartner.

Ingen hastesager
Vi arbejder ikke med hastesager, og gør dette klart, inden vi indleder et samarbejde. Vi arbejder bedst sammen med virksomheder, som har en langsigtet tilgang til rekrutteringen.

Back To Top