skip to Main Content
+45 7070 5861 kontakt@mondorekruttering.dk Strandgade 4A, 1401 København K
det personlige skema
Social investering

Social investering

Kort beskrevet, er den sociale investering en betegnelse for den investering, de involverede parter i en social interaktion tildeler interaktionen. I en social interaktion, som eksempelvis en jobsamtale, er det typisk dén der har det største behov for, at samtalen fører til en ansættelse, som har den højeste sociale investering. Har sælgeren et større behov for, at samtalen fører til en ansættelse end virksomheden, har sælgeren altså den højeste sociale investering og vice versa.

Høj social investering fra sælgerens side

Hvis du har forsøgt at rekruttere gennem annoncering, har du højst sandsynligt oplevet, at modtage henvendelser fra sælgere, som har sendt deres ansøgning ud til din og hundrede andre virksomheder, uden tilpasning. Det virker ikke som om, at de har specifikke krav til en ny stilling, og sender dermed et signal om, at de ikke har meget at vælge imellem. Disse profiler hører derfor oftest ikke fra virksomhederne, og du vælger sikkert ligeledes at ignorere henvendelsen. Skulle du dog vælge at indkalde sælgeren til en jobsamtale, vil du typisk opleve, at hans behov for at samtalen fører til en ansættelse, og dermed hans sociale investering, er større end din. Ud af de adskillige ansøgninger han har sendt ud, er der højst sandsynligt få, som har valgt at indkalde ham til en samtale, hvilket betyder, at sælgeren tildeler jeres dialog en høj værdi. Har du modtaget få ansøgninger, vil din og sælgerens sociale investering matche hinanden, men har du modtaget mange henvendelser, tildeler du ikke samtalen samme værdi, hvilket betyder, at din og sælgerens sociale investering er ujævn.

Høj social investering fra virksomhedens side

For kompetente sælgere er ovenstående vendt på hovedet, og det er hér ofte den rekrutteringsansvarliges sociale investering, som er for høj. Kompetente sælgere modtager gennem deres netværk, utallige henvendelser fra rekrutteringsansvarlige, som typisk sender information om deres stilling og virksomhed ud til en lang række sælgere, i håb om at nogle bider på. Dette er uden forinden at have sat sig ind i dén sælger der er tale om, hvordan han arbejder eller hvilke ønsker og behov han har til en ny stilling.
Ud af de adskillige beskeder den rekrutteringsansvarlige har sendt ud, er der typisk få, som reagerer på henvendelsen. Vælger en sælger at svare tilbage, og indlede en dialog, vil han ofte opleve, at den rekrutteringsansvarlige har et stort behov for, at denne dialog fører til en ansættelse. Da den kompetente sælger har modtaget flere beskeder fra andre virksomheder, tildeler han naturligvis ikke dialogen samme høje værdi, og den sociale investering mellem sælgeren og den rekrutteringsansvarlige er dermed ujævn.

Jævn social investering

Hvorvidt den anden part har en højere social investering end en selv, er typisk ikke normale menneskers fokus, men det er en dynamik man instinktivt lægger mærke til, i ens dialog med andre. Man kan mærke, hvis den person med interagerer med, har en højere social investering end en selv, og oplever det i værste fald som desperation. Er modpartens sociale investering markant lavere end ens egen, opleves det typisk som arrogance.

Er sælgerens sociale investering for høj, i forhold til modparten, er effekten ofte, at han og dét han kan tilbyde ikke bliver respekteret, hvad end der er tale om hans arbejdskraft, hans produkt eller den virksomhed han repræsenterer. Er hans sociale investering for lav, resulterer det i, at folk ikke kan relatere til ham, og forringer dermed hans evne til at skabe relationer. Den sociale investering er derfor en dynamik sælgere er nødt til at have en forståelse for, for at kunne skabe resultater på et højt niveau.

Dette gælder ligeledes os som headhuntere. Er vores sociale investering for høj, giver det et indtryk af, at vi har svært ved at tiltrække profiler, hvilket kan være et udtryk for, at vi repræsenterer en usund virksomhed, at stillingen involverer en kedelig salgsproces etc. Er vores sociale investering for lav, formår vi ikke at skabe en relation til sælgeren, og i værste fald opleves vi som værende arrogante.

Hvad end årsagen til en ujævn social investering ér, forringer det dét indtryk vi giver sælgeren, og vice versa. Er sælgeren både i dialog med os omkring vores kunde, og en anden tilsvarende virksomhed, vil han være mest tryg ved at indlede et ansættelsesforhold med en virksomhed, hvor den rekrutteringsansvarlige og/eller headhunteren har en social investering, som hverken er for høj eller lav i forhold til hans egen. Som headhuntere er vi typisk ligeledes mest komfortable med at ansætte sælgeren med en social investering, som er tættest på vores egen og vores kundes.

For at kunne indgå i en dialog, hvor både vi, sælgeren og vores kunde er i øjenhøjde, og finder værdi i hinanden, er det nødvendigt, at alle parters sociale investering er jævn. Vi vælger derfor oftest at navigere uden om sælgere med et for højt eller lavt socialt investeringsniveau, og ligeledes sikre, at vores eget og vores kundes hverken er for højt eller lavt, i forhold til de profiler vi ønsker at tiltrække for at undgå, at disse profiler navigerer uden om os.

Læs mere
Back To Top